Maksmine

  • VEMI arveldusarve: Swedbank EE712200221018234676 (arvel olemas)
  • Palume arvete tasumisel lisada kindlasti oma VIITENUMBER! (arvel olemas)
  • E-arvete süsteemiga liitunud õppemaksu eest tasujal on õigus õppemaksult tulumaks tagasi saada Tulumaksuseaduse §57 lõike 6 alusel. Selleks esitab Kool vastavad andmed Maksuametile. Maksuametile andmed genereerib VEMI-süsteem
  • Kool ei vastuta andmete puuduliku info eest
  • Kui lapsevanem, kes on VEMI-ga liitunud ei ole arveid tasunud VEMI pangakontole ja pole lisanud oma viitenumbrit, siis ei laeku õppemaksu eest tasutud summa ka Maksu- ja Tolliametile ning tulumaks jääb tagastamata
  • VEMI pangakontole tuleb üle kanda AINULT õppemaksud, kõik muud tasud (võistluste osavõtutasud, laagrite tasud jm) tuleb tasuda MTÜ Spordiklubi Trefoil arveldusarvetele: Swedbank EE712200221018234676
  • Õppemaks tuleb tasuda arvel märgitud kuupäevaks!

Vaata ka mis on VEMI