Klikamine

Sporditegevuse toetust saava spordiklubi määramine 

http://www.tallinn.ee/Teenus-Sporditegevuse-toetust-saava-spordiklubi-maaramine

 

Millest alustada

Määra enda või oma lapse spordiklubi riigiportaalis.

NB! Spordiklubi kinnitus tuleb teha iga järgneva aasta kohta ajavahemikul 1. oktoober - 1. detsember.

Spordiklubi vahetamisel tuleb teha uus kinnitus jooksvalt ning lahkumisel tuleb kinnitus tühistada. 

 

Isikutuvastus 

Otsetee riigiportaali:

LAPSEVANEM, SISENE SIIT (lapse/harrastaja seaduslik esindaja)

HARRASTAJA, SISENE SIIT (üldjuhul täisealine harrastaja)

 

Tulemus 

Teovõimelise harrastaja või harrastaja esindaja (üldjuhul lapsevanema) kinnitus on spordiklubile või - koolile eelduseks, et saada Tallinna linna eelarvest antavat sporditegevuse toetust.

 

Mida teha siis, kui tulemus ei rahulda

Spordiklubi vahetamisel või muude küsimuste korral palun ühendust võtta Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga